V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Kancelář finančního arbitra
Legerova 1581/69
110 00 Praha 1
e-mail: arbitr@finarbitr.cz
ID datové schránky: qr9ab9x
tel.: -420 257 042 070
Telefonické dotazy vyřizujeme každý pracovní den od 9:00 do 11:00 hodin.